Axmar bruks historia i korthet

1671 stod det nya bruket - Axmar bruk - färdigt och kom sedan att under de närmaste 100 åren att tillhöra familjen Behm, ägare till flera av de gästrikländska bruken. Brita Behm, allmänt kallad Järn-Brita, blev 89 år gammal och hade vid sin död 1755 varit brukets härskare i 58 år.

1721 utsattes Hamrångebygden för ryssarnas härjningar och Axmar bruk brändes ner, förutom den del av bruket som låg drygt en km västerut efter Skärjeån, dit ryssarna inte hittade.

1777 köptes Axmar bruk av en tysk affärsman vid namn David Schinkel. David blev mycket framgångsrik och som belöning adlades han 1790 till von Schinckel. Sonen Johan Fredrick var mer intresserad av hovlivet i Stockholm än av Axmar bruk och bruket försummades. På inrådan av Carl XIV Johan kom år 1835 kungens adjutant och översten i svenska armen, Berndt Bergman, till Axmar bruk och påbörjade omedelbart en modernisering och rationalisering av driften där. Berndt Bergman gifte sig inom kort med enda dottern till Johan Fredrick, adlades 1840 och antog då namnet Berndt von Schinkel.

1860 beslöt man att anlägga ett helt nytt järnverk bestående av rostugn, masugn, fem lancashirehärdar med mumblingshammare samt valsverk på den plats närmare havet där Axmar hytta finns i dag. Den nya anläggningen togs i bruk 1861. Det gamla industriområdet omvandlades till en engelsk park med spegeldammar, promenadvägar och en trädgård. Mitt i parken byggdes ett ståtligt hus, allmänt kallat slottet, som stod färdigt 1866.

1890 beslöt dåvarande ägaren Karl-David von Schinkel att sälja hela bruket med tillhörande skogsområden och Bergvik Ala AB blev ny ägare till Axmar bruk. Bolaget var enbart intresserat av den tillhörande skogen och järnverksrörelsen arrenderades ut.

1927 användes Axmar hytta sista gången. Vintern 1971-1972 restaurerades byggnaden och hyttan är i dag öppen för besök sommartid.

1970 revs slottet, som tyvärr lämnats att förfalla. Parkområdet, omgärdat av en stenmur med en total längd av 1 km, har fortfarande kvar mycket av sin ursprungliga skönhet med mäktiga lövträd, spegeldammar och ett välbevarat lusthus. Området är öppet för allmänheten under hela året.

1998 öppnade Axmarbrygga Havskrog i det gamla hamnmagasinet av slaggsten. Krogen är mycket populär och har sedan starten ett mycket stort antal gäster varje år. Verksamheten har medfört ett nyvaknat intresse för Axmar bruk och Föreningen Hyttan har som mål att i samarbete med Axmarbrygga utveckla och förbättra möjligheterna för alla nya besökare att se och uppleva den spännande historia som tillhör bruket och alla dess ägare sedan 1671.

2002 övertog Föreningen Hyttan på uppdrag av ägaren Bergvik Skog AB förvaltandet av Axmar bruk. Föreningens mål är att Axmar Bruk utvecklas till ett framtida centrum för turistnäringen inom hela det närliggande kustområdet.

2010 invigdes Axmar bruks undervattenspark. Undervattensparken syftar till att synliggöra och tillgängliggöra historien om alla de skepp och pråmar som har förlist i vattnen kring Axmar bruk. Läs mer om undervattensparken här:
http://www.axmarbluepark.se 

2012 firades - med en pampig invigning som bla gästades av landshövdingen - att Axmar bruk som första ort i Gästrikland fått klassningen kulturreservat. Kulturreservatklassningen leder till att Föreningen Hyttan årligen får statliga medel för att utveckla och bevara den kulturhistoriska miljön i Axmar bruk.

Klicka på länken nedan så får ni mer information om hyttans, och hela Axmar bruks, historia:
http://www.axmarbruk.se/

PREMIÄR: Påsköppet tors-sön 29 mars-1 april!

Konferensrum som rymmer 60 personer

Bryggans Havscamping. Tillhör Sveriges bästa!

NYHET! Bed & Breakfast i Axmar bruk

Stuga med havsvy intill Axmarbrygga

Läs om Axmar bruks kultur- och industrihistoria