Undervattenspark

Den 1 juli år 2010 invigdes Axmar bruks unika undervattenspark. Axmar bruks undervattenspark är en av världens första undervattensparker som visar både natur och kultur. Parken utgör en guide till undervattensvärlden och vänder sig till alla: båtturister, kanotister, strandpromenerare, dykare, restauranggäster...

I vattnen utanför Axmarbrygga dumpades från slutet av 1600-talet till början av 1900-talet utrangerade pråmar. Även flera handelsskepp förliste här. Flera av de dumpade och förlista pråmarna/skeppen syns tydligt från vattenytan eftersom inloppet in till Axmar bruk inte muddrats. Därmed går det att alltså att följa brukets nästan 300-åriga historia under vattnet. 

Den sjöhistoriska lättillgängligheten gör Axmar bruk unikt i dessa sammanhang. Tillsammans med Sjöhistoriska museet i Stockholm och Länsmuseet Gävleborg, synliggörs och tillgängliggörs Axmar bruks undervattenshistoria för allmänheten i och med inrättandet av undervattensparken. De flesta vraken syns, om man åker båt eller kajak, som sagt från ytan. På Axmarbryggas övervåning finns också en stor pekskärm som visar var vraken ligger, hur vraken ser ut i dagsläget samt historien bakom de förlista pråmarna/skeppen.

Läs mer om Axmar bruks undervattenspark här:
http://www.axmarbluepark.se